Brandskydd

En branddörr är aldrig ett onödigt tillval. Brandskyddet ska tvärtom ses som en värdefull gardering och ett sätt att vinna tid då olyckan väl är framme. Ett förstärkt personskydd i skolor, varuhus, restauranger, nöjeslokaler och andra miljöer där stora grupper av människor vistas, och där brand och rökutveckling kan få allvarliga effekter. 

I offentliga miljöer är brandskyddet inte alltid valbart utan ett, av myndigheterna, fastställt krav omgärdat av skyddsföreskrifter. 

Branddörren ska vara isolerande för att bromsa temperaturökningar till följd av brand. Den ska också sluta tätt för att förhindra rök och skadliga gaser att passera, vilket är den enskilt största garantin för fler räddade liv.

Viktig del av kompletta skalskyddslösningar

För att begränsa brandens effekt ska dörrar och andra genomföringar uppfylla samma höga säkerhetskrav som den brandcellsgräns – vägg, tak, golv – de monterats i. Våra dörrar är konstruerade för att med marginal motsvara dessa krav.

Skalskyddet innefattar även egenskaper nödvändiga för att förhindra intrång. Även här erbjuder våra dörrar många fördelar. Välgenomtänkta brytskydd och bakkantssäkringar mot karm ger en extra gardering mot inbrott. Cylinderlås med låsring ger skydd åt hela låscylindern, och cylinderringens koniska form gör det dessutom nästintill omöjligt att få fäste med rörtång eller andra redskap vid försök att bryta bort cylinderringen och låscylindern från dörrbladet.

Dörrarna kan också förses med olika typer av elfunktioner, till exempel elslutbleck, lås med microbrytare, eltryckeslås och motorlås.

Tryggt brandskydd

Branddörren (BY) är utvecklad för miljöer med höga brandkrav och uppfyller skyddsklassen A60. Vill man ha högre brandklass kan man välja vår brandytterdörr (BYR) som uppfyller brandklass A90. Såväl dörren som karm och anslagströskel är av stål med helt andra brandegenskaper än trä. Material och konstruktion ger också dörren god stabilitet. 

Vår nyaste branddörr (BA) uppfyller brandklass A120/EI60 vilket innebär med extremt goda egenskaper att bromsa snabba temperaturstegringar.

Att den nya branddörren uppfyller brandklass A120 innebär att dörren står emot brand i 120 minuter och att temperaturstegringen på den från branden vända sidan är högst 280 grader C i genomsnitt och 330 grader C i enstaka punkter.

Dörren klarar också brandklass EI60 vilket innebär att temperaturstegringen är högst 140 grader C i genomsnitt och 180 grader C i enstaka punkter under de första 60 minuterna.

Branddörren erbjuds som enkeldörr i storlekar upp till 12 x 25M, alternativt i pardörrsutförande med maxmåttet 23 x 25M.

Ljudreduktion

Branddörren (BY) ger ett effektivt skydd mot störande ljud. Den finns i Rw 35 dB, Rw 40 dB och CE 39 dB samt CE 45 dB.

Hinder mot rök och lukt

Robust branddörrar har en specialutvecklad karm med tätningslist. Konstruktionen tätar skarven mellan dörr och karm och förhindrar spridning av rök och gaser. Tätningslisten reducerar också spridning av oönskade lukter.

Brandklasser

I olika brandklasser föreskrivs nivåer på brandskyddande egenskaper. Branddörren ska genom konstruktion och materialval stå emot brandspridning och vara isolerande för att bromsa temperaturökningar. Den ska också sluta tätt för att förhindra spridning av rök och lukter.

Nybergs branddörrar är godkända enligt gällande brandklasser.

Klass Tid Definition
A60 (EI60 *) 60 min Anger antal minuter dörren är tät och isolerande samt förhindrar brandspridning.
A90 90 min Anger antal minuter dörren är tät och isolerande samt förhindrar brandspridning. Dörren innehåller enbart obrännbara material.
A120 120 min Anger antal minuter dörren är tät och isolerande samt förhindrar brandspridning. Dörren innehåller enbart obrännbara material.

A60, A90. A60/EI60 * innebär att dörrarna är både isolerande och uppfyller täthetskraven i minst 60 minuter.

Brandklass A120 innebär att dörren står emot brand i 120 minuter och att temperaturstegringen på den från branden vända sidan är högst 280 grader C i genomsnitt och 330 grader C i enstaka punkter.

Vår nyaste dörr klarar också brandklass EI60 vilket innebär att temperaturstegringen är högst 140 grader C i genomsnitt och 180 grader C i enstaka punkter under de första 60 minuterna.

Kontakta oss för offert

Ditt namn *

Din Email *

Bostad (Brf. Fastighetsägare)

Telefonnummer

Ditt Meddelande